Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Mariebo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mariebo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mariebo verstrekt. Mariebo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM MARIEBO GEGEVENS NODIG HEEFT

Mariebo verwerkt uw persoonsgegevens om middels email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

HOE LANG MARIEBO GEGEVENS BEWAART

Mariebo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Mariebo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

Mariebo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mariebo bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Mariebo te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mariebo heeft hier geen invloed op.

Mariebo heeft Google geen toestemming gegeven om via Mariebo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mariebo.nl. Mariebo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Mariebo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mariebo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mariebo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mariebo op via info@mariebo.nl. www.mariebo is een website van FlipMedia. FlipMedia is als volgt te bereiken:
E-mailadres: info@flipmedia.nl